Museum voor natuur en landschap
NL EN D

activiteiten 17/7 t/m 25/8/2017 wekelijks op

maandag   - Van pulp tot papier
dinsdag     - Het middeleeuws festijn
                   Zo zijn de middeleeuwen
woensdag  - Als een vis in het water
                   (W)onderwaterwereld
donderdag - Bomen in de boomhut
                    Bomendokter
vrijdag       - Kijkje achter het aquarium
                    Vlinderen met bijen
                    Wilde bijen middag
zaterdag    - De natuurlijke snackbar
                    De toverketel
zondag      - Het strand onder de loep
                    De strandjutter 
meer informatie in de activiteiten-agenda

 

 

ANBI

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Terra Maris is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Terra Maris geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Terra Maris voor u aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels.

Contact gegevens:
Stichting Terra Maris
Duinvlietweg 6
4356 ND  Oostkapelle

Het doel van Terra Maris is:
Informatie geven aan een breed publiek over natuur en landschap van Zeeland, waarbij de relatie met de, internationaal bezien, unieke ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse land, de wisselwerking tussen mens en natuur, een centraal thema is. Draagvlak genereren voor de bescherming van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het landschap. Het verzamelen en beheren van relevante collecties die betrekking hebben op natuur en landschap in Zeeland.Terra Maris probeert haar doel te bereiken door het inrichten van zowel permanente als wissel exposities. Het inrichten en onderhouden van een landschapstuin. Het organiseren van educatieve activiteiten. Het bijeenbrengen, archiveren, beheren en ontsluiten van collecties die betrekking hebben op natuur en landschap in Zeeland.

RSIN: 004551072

Bestuurssamentstelling:
D.J. van der Zaag – voorzitter
A.J. Sauer – secretaris
Vacature – penningmeester
W.H. van der Hoofd – bestuurslid
J.R. Heringa – bestuurslid
J. Coosen - bestuurslid

Beloningsbeleid
Terra Maris volgt voor de medewerkers het beloningsbeleid volgens de cao van de provincie  Zeeland. De bestuursleden ontvangen alleen een onkostenvergoeding.

Via onderstaande link kunt u het beleidsplan en  het jaarverslag van activiteiten en financiën downloaden

beleidsplan
jaarverslag activiteiten en financiën