Museum voor natuur en landschap
NL EN D

Activiteiten

20 juni DZN: Vlinders en libellen
20 juni Conservator op zaal
23 juni Competitie Vogelvlucht
27 juni DZN: Wonderwaterwereld
29 juni Bij-kletsen met de imker
30 juni Van pulp tot papier
6   juli  Bij-kletsen met de imker
9   juli  KKaAT: de wind geeft je vleugels
9   juli  Laat maar waaien 

meer informatie in de activiteiten-agenda
RESERVEREN 

 

Collectie

Terra Maris heeft een collectie van duizenden verschillende objecten. Het gaat vrijwel uitsluitend om objecten die met de Zeeuwse natuur te maken hebben -logisch natuurlijk voor een museum waar natuur en landschap van Zeeland centraal staan! De belangrijkste collecties zijn die van de opgezette vogels en zoogdieren, de schelpencollectie en de verzameling fossiele botten van zoogdieren, opgevist uit de deltawateren. Maar naast deze collecties heeft het museum nog heel wat meer onder zijn hoede. Zo bezit het museum -om maar enkele deelverzamelingen te noemen- flink wat skeletten van vogels en zoogdieren, gedroogde paddenstoelen en ongewervelde zeedieren.

Het is niet mogelijk om al die objecten tegelijker tijd te tonen, daarvoor ontbreekt de ruimte. Een deel is te zien in de permanente tentoonstelling of wordt getoond in een tijdelijke expositie. De rest wordt bewaard in het collectiedepot van het museum.

Regelmatig wordt de collectie uitgebreid. Soms gebeurt dat door aankoop of worden door particulieren nieuwe vondsten gedaan die het museum worden aangeboden. Soms ook willen verzamelaars delen van hun collectie voor de toekomst veilig stellen door deze bij het museum onder te brengen. Zo groeit de collectie met de jaren, en bewaart het museum een steeds completere verzameling van karakteristieke organismen die in het deltagebied voorkomen.