museum voor
natuur & landschap van Zeeland
NL EN D

activiteiten

Mottekasteel

Sinds mei 2011 staat er in de landschapstuin van Terra Maris een mottekasteel op de vliedberg.
Een mottekasteel is één van de oudste kasteelvormen. Het was een versterkte woonplaats van een adellijk persoon. Een mottekasteel bestond uit een opperhof en een nederhof. Het opperhof was een grote kunstmatige aarden heuvel (een motte) beschermd door palissades (houten omheiningen). Er stond een houten gebouw op dat zowel diende om er in te wonen als om zich te verdedigen. Op het neerhof speelde zich het dagelijks leven af: er waren ondermeer een boerderij, een kapel, stallen, schuren en verblijfplaatsen van ondergeschikten. Het geheel was omringd door een gracht. De enige nog zichtbare resten van deze mottekastelen in het landschap zijn de vliedbergen die je op verschillende plaatsen in Zeeland, vooral op Walcheren, vindt.

Het 10 meter hoge mottekasteel is geheel van hout, staat op een vliedberg van 4 meter en is voorzien van een sober middeleeuws interieur. Vanaf de bovenste verdieping heb je een prachtig uitzicht over de omgeving van Terra Maris. Het mottekasteel is tijdens de openingstijden van het museum te bezoeken. Je betaalt de entreeprijs voor het museum.

Het project is mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Zeeland (uit het fonds voor het Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland), het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP), de Nationale Postcodeloterij en de Stichting Het Zeeuwse Landschap.