museum voor
natuur & landschap van Zeeland
NL EN D

activiteiten

Vacature nieuw lid van de Raad van Toezicht Terra Maris

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van stichting Terra Maris. Er is een vacature ontstaan doordat een lid zijn volledige termijn heeft uitgediend.

Stichting Terra Maris, letterlijk land van de zee, is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Het museum is gevestigd in de voormalige orangerie van kasteel Westhove, dat gelegen is in het natuurgebied De Manteling van Walcheren. Met vaste- en wisseltentoonstellingen laat het museum de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en de rijk gevarieerde Zeeuwse natuur zien. Achter het museum ligt een prachtige 2.5 ha grote landschapstuin, de hortus Zelandiae. De tuin is een belangrijk onderdeel van het museum waarin de verschillende landschappen in Zeeland te vinden zijn. In de glazen ontvangsthal voor het museum zijn het Museumcafé De Orangerie en de museumwinkel gevestigd.

Terra Maris organiseert regelmatig wisseltentoonstellingen en organiseert het hele jaar door allerlei activiteiten.
Terra Maris is een geregistreerd museum en lid van de Vereniging van Science Centra (VSC).

De organisatie van Terra Maris bestaat uit ongeveer 15 betaalde medewerkers met aan het hoofd een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken en op het door de directeur/bestuurder gevoerde beheer en beleid. De Raad bestaat uit 6 personen en vergadert 6-10 maal per jaar, gewoonlijk in de avonduren. Leden van de Raad zijn tevens lid van de Raad van Toezicht van Stichting Museumcafé De Orangerie.

Van alle leden van de Raad verwachten we een duidelijke affiniteit met doel en werk van de Stichting. De toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur vragen voorts om een kandidaat die:
- de strategische betekenis van besluiten en beleidskeuzes kan overzien;
- ervaring heeft met het functioneren binnen een middelgrote organisatie met professionele medewerkers;
- goed bekend is met de maatschappelijke verhoudingen in Zeeland;
- een voor de Stichting relevant netwerk heeft.

Binnen de Raad wordt naar een spreiding van expertise gestreefd. Om die reden zoeken wij thans een kandidaat die kennis van zaken heeft op het terrein van natuur(educatie) en/of van musea. Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging voor eenzelfde periode. Het betreft een onbezoldigde functie.

Belangstellenden voor deze functie worden uitgenodigd uiterlijk 30 maart 2023 een brief met CV te sturen naar de voorzitter van de Raad, de heer drs. H. van Waveren, p.a. Stichting Terra Maris, Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle, o.v.v. ‘vacature Raad van Toezicht’ of per email naar info@terramaris.nl .

Na briefselectie zullen kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek met een delegatie uit de RvT en de directeur-bestuurder.
Veel informatie over de stichting is te vinden op www.terramaris.nl.
Voor informatie over het museum kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder Sandra van der Westen, 06-2661.5881 en voor specifieke informatie over de werkzaamheden en werkwijze van de RvT kunt u contact opnemen met de voorzitter, 06-1443.5325.