museum voor
natuur & landschap van Zeeland
NL EN D

activiteiten

Zeeuws landschap van nul tot nu

De tentoonstelling, die opgesteld is in de historische orangerie annex koetshuis van het nabijgelegen Kasteel Westhove, is gewijd aan het ontstaan van het landschap van de provincie Zeeland, en aan de rijke natuur ervan. De tentoonstelling zit vol afwisseling en is ingericht voor jong en oud. Op een aantal plekken zijn speciaal voor de kinderen ontdekvragen en spelelementen opgenomen.

In de eerste zaal gaat het over de vorming van het land en de eerste bewoning in het middeleeuwse Zeeland. Prachtige maquettes laten scenes uit het leven in die tijd zien. Hoe zagen de eerste nederzettingen in de 11e eeuw er uit? De tentoonstelling geeft er een beeld van. In deze zaal laat het grote zee-aquarium iets zien van het leven in de Zeeuwse wateren.

In de tweede zaal kun je virtueel kennismaken met drie prachtige Zeeuwse landschappen: het Verdronken land van Saeftinghe, de Zwaakse weel en de Manteling.  Neem plaats in één van de strandstoelen en kijk eens door een andere bril!

De kracht van de zee maakte het bedijkingswerk vaak ook weer ongedaan. Verspreid over de provincie liggen meer dan 100 verdronken dorpen. Soms is het gebied waar ze lagen nooit weer teruggewonnen en liggen ze nu buitendijks, voor altijd verzonken in het slib. Een deel van de expositie is speciaal gewijd aan de vele verdronken dorpen van Zeeland; er zijn onder meer fraaie archeologische vondsten te zien die afkomstig zijn van deze verdwenen woonplekken.

Zeer de moeite waard zijn ook de verwonderkasten in de laatste expositiekamer, die allemaal bijzonderheden bevatten uit onze collectie.